Hard Chrome Tie Rod

Hard Chrome Tie Rod

Hard chrome tie rod.

Tie rod with hard chrome layer 0.05 mm all surface.

Testing hardness: > 62 HRC

Gọi Ngay
Chỉ Đường

Giới Thiệu Công Ty

Công ty Thủy Lực Sài Gòn với các Dịch vụ bao gồm các ngành hàng: